Start arrow O nas
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
O nas
02.11.2008.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Dolina rzeki Grabi” powstało z inicjatywy mieszkańców w 2008 roku. Rejestracja nastąpiła dnia 14 maja 2008r. Obejmuje swoim zasięgiem dziewięć gmin: Drużbice, Dłutów, Zelów, Wodzierady, Dobroń, Łask, Buczek, Sędziejowice i Widawę.  

Stowarzyszenie bazuje na następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2. Rozporządzenie Rady Europy (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, art. 61-65

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

4. Rozporządzenia wykonawcze w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, firmy, organizacje pozarządowe, samorządy.

Każdy mieszkaniec regionu lub podmiot mający w nim swoja siedzibę po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu składki może stać się członkiem stowarzyszenia.

Naszym celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które chcemy zrealizować poprzez:

1) opracowanie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,

2) promocję regionu, stworzenie marki „ Doliny rzeki Grabi”,

3) mobilizowanie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w budowie regionu,

4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach i działaniach w regionie oraz ich wspieranie,

5) szkolenie i doradztwo dla mieszkańców,

Chcemy, aby realizacja tych celów przyczyniła się do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszego regionu.

 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image