Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


SPOTKANIE ZARZĄDU
22.06.2012.
Prezes Zarządu LGD „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na zebranie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Batorego 31 lok. 106 w dniu 28 czerwca 2012 roku /czwartek/ o godzinie 16:30.
 

Proponowany program zebrania:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie zapytań ofertowych, pozostających poza zakresem regulacji przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn) na:
  - wykonanie folderów promocyjnych (dodruk i korekta)
  - wykonanie toreb filcowych
  - wykonanie długopisów z laserowym nadrukiem i logotypami
  - opracowanie baz danych informacji turystycznej
  - organizację i przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia Procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Omówienie założeń i kosztów planowanego projektu współpracy dotyczącego - QUESTING.
 4. Przekazanie informacji ze spotkania Łódzkiej Sieci LGD, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2012 r.
 5. Sprawy różne.

 

 
następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image