Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


POSIEDZENIE RADY
19.03.2012.
Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Buczku (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi".
 
Proponowany porządek obrad Rady:
1.    Stwierdzeniu quorum.
2.    Wybór komisji skrutacyjnej, której powierza się obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
3.    Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie Rady.
4.   Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania.
5.    Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image