Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


ZAKOŃCZYŁ SIĘ IV NABÓR WNIOSKÓW
19.03.2012.
Informujemy, że w czwartek 15 marca 2012 r. o godzinie 15:00 upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

 

W czasie trwania naboru do biura LGD "Dolina rzeki Grabi" wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę  4 202 149,59 zł w tym:
•    8 wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (wnioskowana kwota – 2 257 134,00 zł)
•    22 wnioski w ramach działania "Małe Projekty" (wnioskowana kwota - 431 802,59 zł)
•    8 wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (wnioskowana kwota - 1 171 705,00 zł)
•    5 wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wnioskowana kwota - 341 508,00  zł)

Jednocześnie informujemy, że do 5 kwietnia 2012 r. ukaże się na stronie www.dolinagrabi.pl informacja o wynikach oceny merytorycznej, która odbędzie się podczas posiedzenia Rady LGD "Dolina rzeki Grabi" w dniu 2 kwietnia 2012 r. Powyższa informacja zostanie również wysłana listownie do wszystkich wnioskodawców.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image