Start arrow Ogłoszenia o naborze
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image
Ogłoszenia o naborze
NABÓR - ODNOWA I ROZWÓJ WSI
17.02.2012.

 

Image

 

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i Rozwój Wsi”.

Termin składania wniosków:
od dnia 2 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.

Czytaj całość
 
NABÓR - MAŁE PROJEKTY
17.02.2012.

 

 Image

 

Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Termin składania wniosków:
od dnia 2 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.

Czytaj całość
 
NABÓR - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
17.02.2012.
 
Image
 
Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Termin składania wniosków:
od dnia 2 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.


Czytaj całość
 
NABÓR - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
17.02.2012.
 
 Image
 
Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Termin składania wniosków:
od dnia 2 marca 2012 r. do dnia 15 marca 2012 r.
 
Czytaj całość
 
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image