Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


Zebranie Walne Członków LGD
21.09.2011.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków.
 
Odbędzie się ono w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1 (parter, sala
posiedzeń) w dniu 29 września 2011 roku /czwartek/ o godzinie 1600 /w pierwszym terminie/lub, w przypadku braku co najmniej połowy członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, o 30 minut później, czyli o godz. 1630 (zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”).

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o wykreśleniu i utracie członkowstwa w LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utraty członkowstwa w Zarządzie LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utraty członkowstwa w Radzie LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utraty członkowstwa w Komisji Rewizyjnej LGD „Dolina rzeki Grabi”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 10. Omówienie zmian w statucie - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”.
 11. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 12. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.
 13. Omówienie raportu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w dniach 22-23 sierpnia 2011 r..
 14. Sprawy różne.

W złączeniu:
1. Projekty uchwał. [pobierz ]
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image