Start
Stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia
Statut
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Sprawozdania finansowe LGD
LSR
Ogłoszenia o naborze
Planowane konkursy
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Image

statystyka


SPOTKANIE ZARZĄDU
08.09.2011.
Prezes Zarządu LGD "Dolina rzeki Grabi" serdecznie zaprasza na spotkanie zarządu, które odbędzie się w biurze LGD, ul. Batorego 31 lok. 106 w dniu 19 września 2011 roku /poniedziałek/ o godz. 16:30.
Proponowany program zebrania:

1. Omówienie złożonych rezygnacji i wniosków o odwołanie członków poszczególnych organów: Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.

2. Sprawdzenie kandydatur do władz Stowarzyszenia pod względem spełniania przez kandydatów wymogów folrmalnych określonych w §17 ust. 2 i 4 oraz §18 ust. 2 i 4  Statutu.

3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia list kandydatów z uwzględnieniem parytetów równowagi terytorialnej i sektorowej - ustalenie tzw. podlist wyborczych
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na: Pracownika biurowego
 
5. Powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz organizacji i trybu jej pracy do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy pracownik biurowy.
 
6. Omówienie proponowanych zmian w Statucie, Regulaminie Walnego Zebrania Członków oraz Radzie Lokalnej Grupy Działania "Dolina rzeki Grabi"
 
7. Sprawy różne.
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Region
Turystyka
Konkursy
Galerie foto
Sport
Pobieralnia
Organizacje pozarządowe
Image
Image
Image
Image
Image
Image